szombat, június 22, 2024

Trending

Hasonlóak

acb Galéria: Benyomások az Új hullám című kiállítás tükrében 

A kiállító művészek megmutatják, milyen újdonságok lehetnek még a figuratív festészetben. Az absztrakt expresszionizmus és a figuralitás kölcsönhatásában egyedi jellemzők is megjelennek, és a művészek megalkotják saját mitológiájukat, a festői szabadságot újraértelmezve. Ezek a művészek ösztönösen alkotják újra a festészet formanyelvét, a gesztusfestészettel karöltve, a popkultúrából merítve, a digitális világ szabad és ösztönös leképezésében. Öntörvényű, mégis ősi elemeket fedezhetünk fel ábrázolásmódjukban.

Lakatos Gelléri Barnabás

Három képet állított ki, ennek a hármasnak a mágiája nemcsak a képek számában jelenik meg hanem mondanivalójában is. A csodaszarvas motívumot festő művész ősmagyar mondakörből alkot. Mindhárom képben a tűz a főszereplő, szerepe is hármas: világít, melegít, és éget. A szarvas ábrázolása lehetséges után értelmezése Csontváry Őzének, mely nagy szelíd fekete szeme hangsúlyosan mered ránk. A tűz vonaglása a szarvas alakban testesül meg, egyesíti az ősi tűz imádatot és a csodaszarvas mondáját a képeken keresztül, mint egy sorozatban. A víz is megjelenik, hisz a tűz-víz ellentétpár kapcsolat létünk egyik alappillére. A sárga-lila, és a
sárga-kék színpárokkal keltett érzelmek által újraértelmezhető a Csodaszarvas mondaköre, gyermeki kifejezésmódja közvetlenséggel párosul, neonszíneivel és expresszív kifejezésmódjával érzelmeket gerjeszt.

 • Csodaszarvas
 • Csodaszarvas
 • Tűz

Erményi Mátyás

Személyes fa mitológiája négy festményben jelenik meg a tárlaton. Rajzfilmszerű megjelenésük újdonságként hat. Első látásra talán vidámnak tűnhetnek, de jobban megnézve baljós jelekként kísérik képein a koponya motívumok a fákat, talán pont a pandémiás időszakra, vagy épp a festő hangulatára utalva. Drüasz lelkek élednek újjá, újraértelmezve a világfa fogalmát, mely fa egyúttal az életutat is mutatja. A kék bokor talán az Yggdrasil, vagy az ősmagyarok táltos hitének fája? Nem, inkább mintha egy maja ábrázolás kelne új életre, fájdalmasan szomorú arca a pokolba vezető utat mutatja, időtlenül, sok száz évig élve csalódottan, szomorúan. Bár ez a képábrázolás megfoszt minket az életfa pozitív képzetétől, ellenpárjaként és reményként mégis jelen vannak az ágakon ugráló vidám, karikatúraszerű madarak. A vihar című képében a villám mint isteni büntetés jelenik meg. Porból vagy és porrá leszel – ez az üzenet. Az isteni harag jelképe ez, mely időtlen-idők óta van jelen életünkben. 

 • Cím nélküli (vihar)
 • Cím nélküli (kék bokor)
 • Cím nélküli (barna fa fekete esőben)
 • Cím nélküli (koponyák és kövek)

Kiss Fruzsina 

Négy képe van kiállítva. Nagyméretű képeinek alapját vattacukor színek adják, melyek végigtáncolják a műveket. Gyermeki megközelítésben adják vissza a művész kézírásos jegyzeteit, pluszt adva a síkbeli ábrázolásoknak, mégis új térben absztrahálva azt. A fekete, dinamikus ecsethúzások megtörik a színek tükröződését, a virágok gyermekded ábrázolása  kisgyerekkorunkba visz vissza. Rózsaszín, világoskék, és halvány lila habcsók színekben a gesztusfestészet jegyeit értelmezi újjá. Az automatikus kézírás úgy van jelen a műben, mintha csak firkálást, egy oldalt látnánk a művész naplójából. A kalligráfia spontán módon válik a mű részévé. A vidám, cuki, színes alap gyermeki firkálmányokkal lesz teljes, az olvashatatlan mondatok pedig újrakomponálják a képet,  

 • MHM
 • Something Unknow
 • I Knew It Better
 • Cím nélküli
 • Away

Anne Neukamp

A logó szerű ábrák, mint keresztek az út szélén, figyelmeztető jelekként hatnak a képeken. Vörös, sárga, barna és szürke színeket használ a művész, melyek határozottan különülnek el egymástól, így körvonalazódik a kifolyt vörös tinta és egy sörös doboz fedél. Hideg és érzéketlennek tűnő megfagyott és mégis érzékletesen előadott képi világot látunk mely nem ismert jelentésként mély érzelmeket hordoz. A kulcslyuk szimbólumszerűen szabadulás vagy bezártság érzetet kelt? Vagy egy titkot? A néző dolga ezt eldönteni. A festő talán műtermébe akar invitálni bennünket, ahol megláthatjuk metaforái amplitúdóját. Szimbólumszerű képei ösztönösen oldják fel a lelkünkben rejlő elfojtott érzéseket.

 • Untitled
 • Elan
 • Slot

László von Dohnányi

Remediáció jellemzi képeit, a fotózás, a nyomtatás hatását utánozva. Műveiben az éles tárgyak mellett a tekervényes drótok kígyószerűen létezve bogként, gubancként hatnak. Az Egy zöld levelű növényen című képén átszúrt citromokat látunk, fájdalmakban megdermedt mozdulatlansággal ábrázolódik a művész lelkivilága. Szinte fáj, ahogy nézzük a képet, a késszerű minták a lelket vagdossák össze. Az egy darab papírt vágó ollók csoportja című képén, a tollak odavonzzák a tekintetünket, furcsa, szürreális kalandra invitálva minket. A Galaktika magazinban is el lehetne képzelni illusztrációként. A 3D-és ábrázolás számítógép által indukált képek újragondolásaként, a fej személytelen ábrázolásaként, gépi megközelítés formájában éled újjá. Ez az a furcsa világ, melynek térbeli mélysége a virtuális valóság újraértelmezésében szüli újjá önmagát.

 • Egy darab papírt vágó ollók csoportja
 • Fekete és kék drótok csoportja
 • Egy zöld levelű növényen

Az öt művész az új generációnak a képviselőjeként van jelen, akik a digitális és online világot sajátjaiként képzelik el, építik újjá, a figuralitás sokszínűségét adva át nekünk, nézőknek. A kiállítás február 18-ig látogatható az acb Galériában.

Szőke Anikó
Szőke Anikó
1972-ben születtem, Budapesten. Szabadúszó vagyok, képzőművészettel és írással is foglalkozom, és sokat szoktam emellett kreatívkodni is. Mindkettőt nagyon szeretem művelni. Szeretném, ha az olvasók is értékelnék a munkáimat.